La bildene fortelle historien

Jeg har noen ganger vært med på byvandringer, og jeg synes dette er en flott måte å bli kjent med nye steder på.

Men det kan også være for å bli enda bedre kjent, men et sted eller en by du kanskje har bodd i hele livet. Jeg tenker at dette kan overføres til det å drive med fotografering i byen, tenk deg hvor spennende og ikke minst lærerikt dette kan være for deg selv – og for de du skal presentere bildene for. Det blir litt det samme som temainndelinger, som man blant annet finner i fotokonkurranser. Hvordan man organiserer det, er jo opp til de som skal være med på «Den billedlige byvandringen» La meg være litt mer konkret, slik at alle henger med på tankerekken min – og hvilke idéer og refleksjoner jeg har rundt prosjektet «Den billedlige byvandring»

Inndeling i temabaserte bilder

I mitt forslag så ligger det til grunn, at man må være med minst to personer i prosjektet. Utstyret man trenger er egentlig kun fotoutstyr, resten er opp til deg selv. Før man legger ut på jakt etter de gode motivene, så har deltakerne fått hvert sitt tema. Om vi tar utgangspunkt i Oslo, som er en by jeg kjenner relativt godt – så kan forslag til temabaserte bilder være: 1) Akershus festning 2) Byens museer 3) Idrettsanlegg i Oslo 4) Frognerparken 5) Akerselva 6) Langs kaia i indre havn 7) Karl Johans gate 8) Ambassader 9) Barcode 10) Kulturhus.

Tidsbruk og gjennomføring

Se for deg at en gruppe fra fotoklubben, kolleger, venner & familie også videre, treffes lørdag kl 0800. Dagen starter med en god kaffekopp, kanskje i en av byens grønne lunger (som forresten kan være enda et forslag til tema) Her får alle sammen utdelt hvert sitt tema, med 10 tema bør man være 10 deltakere. Det settes ikke mange rammer eller føringer, for hvordan oppgavene løses. Dette utfordrer hver enkelt, og tvinger dem til å være kreative og kanskje blir de mer sultne på oppgaven.  Gruppen får beskjed om at de har tiden frem til kl.18, med å jobbe med oppgaven – som først og fremst skal inneholde bilder fra det tema de har fått tildelt. Men på samme tid, skal de innhente opplysninger om steder og objekter de har tatt bilde av.

Presentasjon

Etter at man er ferdig med sitt tema, så må hver enkelt lage en presentasjon. Denne skal fremføres for samlet gruppe, hvor både bilder og faktaopplysninger skal presenteres for de andre. Hvor mye tide man velger å bruke, avhenger av hvordan man ønsker å jobbe – og ikke minst hvor mye tid man vil bruke på det. Her kan det være snakk om alt fra noen få timer, til dager og uker. Dette er jo en sosial måte å lære seg selv og andre, om mye av det samme som en byvandring gir deg.

Presentasjon

Hvilke ressurser man ønsker å spille på, er det kun du selv som bestemmer. Om man tenker kvalitet og dybde på det man skal formidle, så er det nok å anbefale å bruke en del tid på Research – lokale historielag kan kanskje være et stikkord her.

Kan også deles inn i områder

Om man tenker seg den samme 10-mannsgruppen i parken, så kan jo også oppgaven lyde på:

1) Sentrum 2) Grünerløkka 3) Torshov 4) Nydalen 5) Grefsen 6) Bygdøy              7) Majorstua 8) Frogner 9) Holmenkollen 10) Sagene

Her er man bundet kun til bydel/område, og hva man velger å ta med seg både av bilder og informasjon – ja det er opp til hver enkelt.

© 2021 Paalfoto