Hvilken type fotograf er du?

Hvilken type fotograf er du?

Hvem er du som fotograf? Hva er din nisje eller ditt spesialområde? Det er et spørsmål veldig mange av oss fotografer kan ha vansker å svare på. Det kan være at man er god på flere type fotografier og kan håndtere og fotografere svært mange forskjellige mennesketyper, omgivelser, situasjoner, osv. Dette kan være en veldig stor fordel da man på den måten har evnen til å tilpasse seg forskjellige mennesketyper, men også har stor bredde i fotografutstyret, noe som og kreves for å dekke mange områder innen fotografi. Vi har jo sett, særlig det siste tiåret, at det å skulle overleve som fotograf krever en veldig stor grad av fleksibilitet, innovasjon, vilje til å strekke seg langt, samt tilpasse seg teknologien. Ja, det er vel slik mange andre yrker har det? Jo, men det å ha evnen til å fange øyeblikk som forblir dokumentert for fremtiden (muligens evigheten), det bærer jo med seg et spesielt ansvar. Derfor bør man helst kunne definere sitt spesialområde eller nisje for å kunne dedikere seg til denne og få dokumentert nettopp disse tidløse øyeblikkene på best mulig måte.

Ifølge Format.com vil du som fotograf gjerne måtte ha en profesjonell portfolio og det om du velger enten en spesialisering eller flere eller ikke gjør det, vil i stor grad avgjøre hvordan denne vil se ut.

Nisjefotograf eller ikke?

Hvorvidt du betegner deg selv som nisjefotograf eller ikke er ofte ikke så veldig lett å definere. Veldig mange frykter at det vil avgrense oppdragsmulighetene veldig mye, slik at man mister inntjeningsgrunnlaget sitt til slutt. Dette gjelder selvfølgelig hvorvidt det å være fotograf er ditt hovedyrke. Samtidig kan man tenke at dersom du avgrenser deg selv innen faget, vil du fjerne deg fra veldig mange deler av det og ikke vil kunne være fullverdig fotograf lenger. Dette er selvsagt ikke riktig, men det er en tankefelle man lett kan dette inn i.

Nisjefotograf eller ikke?

Dersom man velger en eller flere nisjer vil kan i større grad kunne dedikere seg til nettopp disse og utforske det meste faget har å by på innenfor avgrensede områder. Det vil ofte gjøre at du får til en kvalitet som kan være vanskelig oppnåelig for en fotograf som ikke har spesialisert seg. Her vil det selvsagt finnes unntak, men disse vil være få.

Hvordan lage portfolio

Som nevnt videre vil din portfolio være bestemt av hvorvidt du velger å spesialisere deg. Hvis du ikke gjør det så er faren for at mulige kunder vanskelig vil kunne se hvem du er ut ifra det. Du vil vise allsidighet, men dette kan gå på bekostning av kundens ønske for en fotograf med spesialinteresse. Dette kan være noe som avgjør hvorvidt kunden velger deg eller ikke. Videre vil en nisjefotograf kunne indirekte avvise kunder som ikke nødvendigvis trenger fotografering innen ens spesialområder.Det er argumenter både for det ene og det andre. Ved å reflektere over problemstillingen nevnt over, håper jeg at du er nærmere svaret på hva som er rett for deg. Faget, kunder eller begge deler?

© 2021 Paalfoto