Digitalisering av bildemateriale

Opp gjennom de senere årene nå i data-alderen skal alt gammelt materiale digitaliseres. Så er det også for fotografier som bare finnes i dias, negativer og positiver fra før. Nå arbeides det jevnt og sikkert å få så mye som mulig digitalisert. Også i det offentlige.

Riksarkivet og statsarkivet til sammen forvalter til sammen mange millioner bilder som i hvert fall deler av dette skal digitaliseres. Og jobben er meget godt i gang.

Arkivverkets fotosamling tilhører folket. Ved å åpne bildesamlingen for allmennheten ønsker staten å gjøre denne norske kulturarven tilgjengelig for alle.

Mye av bildene kan du se ved å klikke deg inn på Arkivverkets digitale fotoarkiv.

Norgeshistorie i bilder

I fotoarkivet kan du finne bilder fra 1860-tallet og frem til ca. 1980, sortert etter fylker, men du kan også søke etter enkeltord. Samlingen inneholder bilder fra statlige arkiver og ulike privatarkiver, som for eksempel familearkiver, bedriftsarkiver og fotograf- og pressearkiver. Bildene viser norgeshistorien på godt og vondt.

Norgeshistorie i bilder
Norgeshistorie i bilder

Hvordan kan du bruke bildene?

De fleste bildene i Arkivverkets fotoarkiv kan brukes fritt av alle, men noen bilder har visse restriksjoner på kommersiell bruk. Se vilkår på https://foto.digitalarkivet.no/. Bildene kan lastes ned gratis i trykkekvalitet eller som mindre web-filer. Arkivverkets nye fototjeneste på nett finner du på https://foto.digitalarkivet.no/.

I Riksarkivet er det over 1 million fotografier i mer enn 500 ulike arkiver (2010). Det aller meste av fotomaterialet finner vi som deler av arkiver, enten i form av enkeltbilder som ligger sammen med dokumenter, eller i egne esker og album innenfor arkivet. Men vi har også noen ganske få samlinger og arkiver som bare består av fotomateriale (f.eks. Reichskommissariat Bildarchiv og Billedbladet NÅ).

I 2016 ble en del av dette historiske materialet langt mer tilgjengelig for alle gjennom lanseringen av en ny digital fototjeneste.

Ca 13. 000 fotografier er per våren 2016 tilgjengelig i Arkivverkets historiske fotoarkiv på nett. Halvparten av fotografiene som er lagt ut er fra Riksarkivets fotosamling. Tjenesten vil fortløpende bli utvidet etter hvert som flere historiske bilder blir digitalisert.

I tid spenner fotografiene fra ca. 1860 og fram til våre dager. Fra omkring 1900 ble det stadig vanligere at offentlige myndigheter tok i bruk foto i dokumentasjonssammenheng. Men også mange private personer og virksomheter har etterlatt seg viktig og omfattende fotomateriale. I dag hører faktisk mer enn halvparten av fotografiene våre hjemme i privatarkiver.

Såfremt det ikke er laget brukskopier, får publikum bruke originalmateriale på lesesalen. Det forutsetter at fotografiene er ordnet og registrert, og at de er i forsvarlig stand. Fordi vi først nylig fikk en stilling som er tillagt arbeid med foto, er det langt igjen før vi kan stille alt materiale til disposisjon.

For å finne fram til og benytte foto, må man bruke kataloger eller arkivlister. De kan være mer eller mindre detaljert, og en del foto som ligger spredt i arkivene er ofte ikke er nevnt i katalogene. I Arkivportalen.no kan man finne opplysninger om fotografier i Riksarkivet, statsarkivene og 15 andre arkivinstitusjoner. Et avansert søk på medium foto i Arkivportalen vil per februar 2011 gi treff på drøyt 10.000 foto som er registrert på objektnivå, og en kombinasjon av medium foto og digitalisert gir et treff på 500 digitaliserte foto man kan se på i Arkivportalen.

Publikum kan bestille fotografiske kopier til bruk i publikasjoner og lignende. Ved publisering må det gis opplysning om hvilket arkiv fotografiene hører hjemme i. I noen tilfeller vil det være begrenset adgang til å reprodusere eller publisere foto på grunn av hensynet til opphavsrett eller personvern.

© 2021 Paalfoto